Your partner for web solutions

Web ontwikkeling

Nadat de ontwerpfase achter de rug is, vindt de volgende fase van het web-project plaats. Niet eerder!

De technische realisatie wordt in de meeste gevallen bij ons ontwikkelcentrum in Bangkok gedaan. Webinmotion beschikt daar over een bekwaam en professioneel team dat volgens westerse standaarden is opgeleid. Veel aandacht wordt besteed aan kwaliteit en aan het bijhouden van technische kennis en andere relevante ontwikkelingen. Omdat lonen in dit deel van de wereld op een ander peil liggen, is het interessant om producten die daar gemaakt kunnen worden, ook aldaar te laten maken. Daar profiteren vooral onze klanten van.

Webinmotion ontwikkelt niet alleen websites. Wanneer de content (teksten en foto's in de website) door gebruikers zelf moet worden beheerd, danontwikkelt Webinmotion eveneens een zgn. Content Management Systeem (CMS). De functies van dit systeem worden geheel afgestemd op de wensen en eisen van de gebruiker.

Ook dit gebeurt in Bangkok. Alle technische realisaties vinden aldaar plaats. Lees verder....

Medewerkers van Webinmotion zijn bekend met alle moderne technieken, maar ook met de verschillende manieren van ontwikkelen. Afhankelijk van planningen, inbreng van opdrachtgevers tijdens het ontwikkeltraject, e.d., worden geschikte stijlen van projectmatig werken gedefinieerd en toegepast.

Afstemmingen met het Kantoor in Nederland vinden plaats met moderne communicatiemiddelen. Het feit dat het ontwikkelcentrum in Azië is gesitueerd vormt geen enkele belemmering om zaken duidelijk te communiceren, dan wel om geplande deadlines te halen.
Web ontwikkeling......vervolg

Webinmotion is qua technische ontwikkeling van websites gespecialiseerd in internet gebaseerde hulpmiddelen. Dit wil zeggen dat wij bekend zijn met alle moderne en geavanceerde programeertalen. Dit is nodig om aan alle mogelijke wensen van opdrachtgevers te kunnen voldoen, zoals toepassing van:
- mailfuncties;
- invulling van formulieren;
- rekensystemen;
- E-commerce toepassingen;
- inventaris management systemen.

Al onze ontwikkelaars hebben 5 + jaar ervaring in Internet programmering met inbegrip van de ontwikkeling op Windows, Linux, Unix en Solaris-


Unix en Solaris-platforms. Onze ervaring omvat:

Programmeertalen:
 
- ASP
- JAVA
 
- .Net
- PHP
 
- SQL
- Perl
 
- Javascript
- XML
 
- Cold Fusion

Databases:
 
- SQL Server
- Oracle
 
- Postgres
- Sybase
 
- Informix
- MySQL
 
- Access


Onze grafische ontwerpers hebben een minimum van 5 jaar graphic design ervaring. Onze expertise omvat multiple types van design werk, onder andere:
 
-
Graphic Design utilizing Photoshop
 
-
Flash Development,inclusief het ontwerp en creatie van interactieve CDs
 
-
Video Production, inclusief scripting, shooting, editing en digitizing
 
-
Audio Production, inclusief editing en mastering.