Web management

Een Content Management System (CMS) is een systeem dat werkt in samenhang met een website. Het heeft een directe toegang tot het domein van de website op de server waar die gehost wordt. Met toepassing van een CMS kunnen daarvoor gedefinieerde delen in de website worden aangepast. Deze aanpassingen worden real-time gemaakt; d.w.z.: ze zijn direct te zien door alle bezoekers van de website.

De functies van onze CMS'en worden, indien deze een onderdeel moeten vormen van de website, gedefinieerd afhankelijk van de behoefte van de gebruiker. Daarbij vervult Webinmotion een adviserende rol. Er wordt naar een realistische match gezocht tussen

geboden mogelijkheden en eisen van onderdelen in de website die aan geregelde wijziging onderhevig zullen zijn.De door Webinmotion ontwikkelde CMS'en zijn, in tegenstelling tot de meeste bestaande vaak complexe systemen, erg eenvoudig in gebruik.

Ook onze CMS'en worden, gelet op het kostenaspect, in Bangkok gemaakt. Hier is een jaren lange periode van productontwikkeling aan vooraf gegaan. Met onze CMS'en is veel mogelijk. Dit varieert van tekstverwerking met vele presentatievormen, tot het opnemen van foto's, animaties, video en veel meer in de website. Lees verder....

Webinmotion is trots op dit product. Het is een product dat een historie kent van doorlopende aanpassing aan trends en andere ontwikkelingen in de markt. Echter, altijd heeft voorop gestaan de gebruikersvriendelijkheid van onze CMS'en.
Web management ....vervolg

Wat kan wel en wat kan niet met een Content Management Systeem (CMS)? Een CMS heeft zijn beperkingen, maar daarnaast ook een rijk scala aan mogelijkheden.

De structuur van een website kan niet worden aangepast met een CMS. Voor structuuraanpassingen zal men een beroep moeten doen op de webontwikkelaar. Deze aanpassingen betreffen dan de verandering in de layout, vormgeving, kleurstelling, etcetera: de algemene opmaak van een website.

Wat onze CMS'en wel kunnen aanpassen is de werkelijke content van uw website. Dit zijn meestal die onderdelen die qua

informatievoorziening min of meer snel achterhaald kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan verandering in productinformatie, bedrijfsprogramma's, bepaalde activiteiten, en vele andere bedenkbare zaken. Deze aanpassingen kunnen met onze CMS'en eenvoudig en snel worden gedaan.

Zeer specifieke wensen, die niet zijn opgenomen in het functionaliteitenpakket van onze CMS'en, kunnen op verzoek altijd worden ontwikkeld. Er is haast niks wat onze ontwikkelaars niet aankunnen. Iedere aanvulling op ons pakket van producten en diensten zal worden gezien als een verrijking. Dat komt overeen met onze visie van groei in vakbekwaamheid en dienstverlening. Wij willen onze naam eer aandoen!

Enkele van onze algemene CMS functionaliteiten:

- Het aanpassen van tekst
- Het opnemen van nieuwe tekst
- Het wegnemen van tekst
- Het opnemen van foto's
- Het wegnemen van foto's
- Het aanmaken van alle soorten van
links (intern en extern)
- Het wegnemen van links
- Het aanmaken van tabellen
- Het opnemen van video
- Het wegnemen van video

Met de bovengenoemde mogelijkheden kan ook worden gevarieerd. Dat wil zeggen dat binnen iedere genoemde functie nog vele vormen van presentatie mogelijk zijn.